DEKONTA, a.s. je respektovanou společností poskytující komplexní služby v oblasti ochrany životního prostředí již více než 20 let.

Nabízené služby zahrnují environmentální poradenství, expertní a projekční činnosti, sanace znečištěné podzemní i povrchové vody a zeminy, likvidace odpadů, supervize, výroba a vývoj technologií. Společnost dále disponuje vlastní akreditovanou laboratoří.

DEKONTA, a.s. se podílí na projektech nejen v České Republice, ale i v dalších zemích Evropy, Asie a Afriky. Firma disponuje vlastními technickými prostředky, řadou patentovaných technologií a Inovativní technologie nadále vyvíjí a zdokonaluje svým R&D programem.

 

 

Firemní brožura v různých jazykových mutacích

albanie velka-britanie ukrajina srbsko spanelsko slovensko rusko rumunsko portugalsko polsko nemecko mongolsko kazachstan italie chorvatsko francie cina ceska-republika bulharsko

.